foto

Disclaimer

Disclaimer en copyright
Duytsvastgoed BV besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op deze website zijn geplaatst. Desalniettemin is het mogelijk dat er onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen. Aan de inhoud van deze site kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Ook aanvaardt Duytsvastgoed BV geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden, of schade als gevolg van of in verband met het gebruiken, het afgaan op of verspreiden van de gegevens en informatie.

Verwijzingen of hyperlinks naar websites van derden zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruikers van de website van Duytsvastgoed BV. Duytsvastgoed BV is niet aansprakelijk voor door derden verstrekte informatie.

Copyright
Duytsvastgoed BV behoudt zich het auteursrecht op de via de internetsite van de Duytsvastgoed BV verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logos, fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen in de site van Duytsvastgoed BV mag zonder schriftelijke toestemming van Duytsvastgoed BV openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren met bronvermelding.

E-mailverkeer
De informatie in de e-mailberichten die door of namens Duytsvastgoed BV worden verstuurd, is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de geadresseerde. Indien de ontvanger niet de geadresseerde is, wordt deze verzocht de afzender op de hoogte te stellen door het bericht te retourneren, en vervolgens de tekst en eventuele bijlagen te verwijderen.

De ontvanger wordt erop attent gemaakt dat Duytsvastgoed BV niet kan instaan voor de juiste en volledige verzending van dit bericht en de tijdige ontvangst ervan.

Aan e-mailberichten van Duytsvastgoed BV kunnen geen rechten worden ontleend, noch kunnen ze leiden tot enige aansprakelijkheid van Duytsvastgoed BV.

Intervision

Intervision is “Het extranet van Duyts Vastgoed”. Bestaande relaties kunnen op een professionele en overzichtelijke wijze hun grondproposities bekijken.

Inloggen

Locatiecode:
Wachtwoord:

Duyts Vastgoed BV   |   Johann Knoopstraat 48    |   3404 AV IJsselstein   |   +31 (0)6 428 578 51

Disclamer   |   Webdesign